NL   RU

Home

Galerij

Verhalen, artikelen

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DOOP

Doop is – volgens de Russisch orthodoxe filosoof en priester en filosoof Alexander Men – een tweede.

Het is een terugkeer zichzelf, een aanraking jouw diepere “Ik”, die als enige in staat is om de stroming van de Geest te ontvangen.

DE DOOP

Alle levende wezens streven naar wat voor hun aard typerend is, en bij ons allemaal hoort een mogelijkheid (en noodzakelijkheid) tot een relatie met het Goddelijke. Zonder dit zijn wij niet volwaardig. De Heilige Augustinus heeft gezegd:” God heeft ons voor zichzelf geschapen en ons hart zal onrustig blijven zolang wij niet in Hem tot rust komen.”

De weg naar het geloof is de weg naar jezelf. Dat moet niet elders worden gezocht, maar binnen jezelf ontsloten worden.

Men moet voelen dat ons innerlijke leven een hele grote wereld en een grote rijkdom is, die wij nog niet ontdekt hebben. Dat alleen wanneer wij de vleugels vinden om boven de grenzen van de empirische wereld uit te stijgen, dan vinden wij onszelf en vinden wij God.

Hij kijkt naar ons door alles: door de wolken boven ons hoofd, door de ogen van een geliefde mens, door de sterren aan de hemel. Het lijkt erop dat het Goddelijkheid overal om ons heen is en alleen wacht om herkend te worden. Dan begint de wereld te spreken, en het zal geen wereld zijn, maar God zelf, de allerhoogste.

Men moet proberen naar het zwijgen te luisteren. Met moet proberen naar de stilte te luisteren, om deze dierbare goddelijke stem te herkennen. Dan zal alles wat om ons heen is een andere, meer volle en diepe zin verkrijgen. En je begint te begrijpen dat er van ons iets wordt verwacht, dat wij niet zomaar zijn geboren. Dat wij zijn geroepen om iets naar de wereld te brengen.

Hij praat altijd in ons, maar zijn stem is zacht. Wij verdoven dit zelf met ons drukke gedoe en geratel. “ God spreekt zijn woorden in stilte” – zegt een oude wijsheid. Dit niet begrijpen is een vorm van ondankbaarheid. Hoe eigenaardig ons lot zich ook zou kunnen ontwikkelen, alles heeft zin, in alles zit een goddelijke vonk. En deze vonk zal nooit gedoofd worden. In de Heilige Schrift staat: “Het licht schijnt in de duisternis”(Joh, 1:5). Waar jullie ook zijn en wat jullie ook doen, het is belangrijk om een innerlijke citadel te bewaren, waar rust heerst, waar de geest met hoop en vertrouwen naar de hemel kijkt.

De tijd is een stroom, die ons als een waterval meevoert. Maar men kan ook de andere kant op kijken, waar het leven niet daalt, maar naar boven rijst. Ik heb veel mensen gezien ,- zei Alkexander Men,- die met de jaren verouderen maar verrijkt worden met krachten, wijsheid en verlichting. Zij worden rijker, niet armer.

DE DOOP

Alles gaat voorbij, verdwijnt, de mensen, de steden, alles verandert, de omstandigheden, de meningen en de theorieën,. De Geest staat altijd voor de Eeuwigheid, voor de God.

De Doop is terugkeer naar onszelf. De ontmoeting met God is intiemer dan alle andere gebeurtenissen in de wereld. Alleen nadat de ster van de ontmoeting in de geest zal flitsen, gaat zijn licht stralen. Haar kracht is de liefde.

Ik feliciteer Jan hartelijk met zijn tweede geboorte en ik wens Luda en Jan de liefde. Wat betekent de hele aarde, alle kleuren en geluid van de wereld, als de mens geen liefde heeft? . De liefde is een poort naar de diepte van het leven, die ons leven vult en onze grenzeloze horizonten opent.

Ik feliciteer jullie allemaal met aankomende Pasen. Ik wens dat de Goddelijke krachten eeuwig bij jullie samen zijn. Alexsander Men heeft gezegt: “Ons aardse leven is permanent vergaan. Maar als wij met Hem zullen zijn, herrijzen wij uit de dood.

Valentina Tolstaja

 

de doop

 

de doop